Kako se piše pravilno na hrvatski?

Delinkvent ili delikvent?

Kako je pravilno pisati: delinkvent ili delikvent?

Za mnoge riječi u hrvatskom standardnom jeziku postoji više načina pisanja. Neke se pišu različito u drugim krajevima i mjestima, neke se riječi koriste drugačije kod različitih dobnih skupina.

Ponekad je jednostavno pogrešna uporaba uvriježena među govornicima. Razlozi za pogrešnu uporabu su razni, a katkad je to samo jednostavniji izgovor ili jednostavnije pisanje od onog pravilnog.

U ovom primjeru, riječ nije hrvatskog podrijetla, već dolazi od latinskog delinquere što znači činiti krivo. S obzirom na podrijetlo riječi, ne smijemo ispuštati glas n, te se ispravno piše: delinkvent, delinkventi, delinkventom, delinkvencija, delinkventica, delinkventno, delinkventski, delinkventnost… Imenica delinkvent označava osobu koja je prijestupnik neke vrste ili čak počinitelj kaznenog djela.

Primjeri:

  • Taj je još u mladosti bio poznat kao delinkvent.
  • U te klubove zalaze samo delinkventi i svakojaki zločinci i kriminalci.
  • Kad se govorilo o njemu često ga se nazivalo delinkventom.
  • Naša je razrednica rekla da je naš razred prepun delinkvenata.
  • Delinkvencija je jedan oblik ponašanja koji nije prihvatljiv u našoj školi.
  • Nije željela odgojiti djecu delinkvente, ali prevelikom popustljivošću došlo je do toga.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda delinkvent, delinkventa, delinkventom, delinkventima…