Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: L

Leča ili leća?

Kako je pravilno pisati: leća ili leča? Imenica ženskog roda označava mahunarku koja se koristi u kuhanju. Nazivi su joj i: sočivo, sočivica, sačivica i druge varijante. Dolazi od praslavenske riječi lętja, a u hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: leća, leće, lećom, leću, leći… Imenica ima homonim (leksem jednakog . . . Pročitaj više