Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: L

Lijevo ili ljevo?

Kako je pravilno pisati: lijevo ili ljevo? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Lijen ili ljen?

Kako je pravilno pisati: lijen ili ljen? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto . . . Pročitaj više

Lijenčina ili ljenčina?

Kako je pravilno pisati: lijenčina ili ljenčina? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Ljevak ili lijevak?

Kako je pravilno pisati: ljevak ili lijevak? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Lijevati ili ljevati?

Kako je pravilno pisati: lijevati ili ljevati? Riječ je o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Jednostavnije rečeno, izgovara se dugo. Glagol dolazi od praslavenskog i staroslavenskog liti. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: lijevati, lijevam, lijevaš, lijevao, lijevala, lijevali, lijevah, lijevasmo, lijevan, zalijevan, zalijevao, nalijevati, polijevati, izlijevati, . . . Pročitaj više

Lopoč ili lopoć?

Kako je pravilno pisati: lopoč ili lopoć? Dvojbe u hrvatskom jeziku između č i ć veoma su česte. U ovom slučaju, imenica dolazi od praslavenskog lopъ, a označava porodicu vodenih biljaka. Ispravno ju je pisati: lopoč, lopoča, lopoču, lopočem, lopočima, lopočima…

Ličiti ili lićiti?

Kako je pravilno pisati: ličiti ili lićiti? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Leča ili leća?

Kako je pravilno pisati: leća ili leča? Imenica ženskog roda označava mahunarku koja se koristi u kuhanju. Nazivi su joj i: sočivo, sočivica, sačivica i druge varijante. Dolazi od praslavenske riječi lętja, a u hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: leća, leće, lećom, leću, leći… Imenica ima homonim (leksem jednakog . . . Pročitaj više

Lagati koga ili lagati komu?

Kako je pravilno: lagati koga ili lagati komu? Uz glagole u hrvatskom jeziku dolaze određena padežna pitanja. Tako je primjerice pravilno udariti – koga, što, obećati – komu, što, i dr. Kad je riječ o glagolu lagati, pravilno je ‘lagati komu’ zato jer glagol lagati dolazi s dativom. Ispravno je . . . Pročitaj više

latinski ili Latinski?

Kako je pravilno pisati: latinski ili Latinski? Jasna su pravila kod pisanja malog i velikog početnog slova kod pridjeva. Pridjevi koji završavaju na -čki (meksički), -ški (češki) i -ski (talijanski) pišu se malim početnim slovom. Tako je pravilno pisati latinski, ali i ruski, španjolski, slovački, finski, irski, mađarski itd. Ispravno . . . Pročitaj više