Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: N

Nadamnom ili nada mnom?

Kako je pravilno pisati: nadamnom ili nada mnom? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Narandža ili naranča?

Kako je pravilno pisati: naranča ili narandža? Ovdje je riječ o imenici koja je u hrvatski jezik došla preko turskog (naranç) iz perzijskog jezika (nārenǧ). Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu. Označava plantažno stablo koje raste u toplim krajevima ili plod odnosno voćku koje stablo daje. U hrvatskom . . . Pročitaj više

Navijam za Hajduka ili navijam za Hajduk?

Kako je pravilno pisati: ‘navijam za Hajduka’ ili ‘navijam za Hajduk’? Ovdje je riječ o pravilnom korištenju akuzativa. U Splitu i u Dalmaciji često se može čuti oblik ‘navijam za Hajduka’. No kada bismo slijedili pravila hrvatskog jezika, ne bismo koristili oblik Hajduka u ovoj konstrukciji. Naime, radi se o . . . Pročitaj više

Nadporučnik ili natporučnik?

Kako je pravilno pisati: nadporučnik ili natporučnik? U tvorbi ove imenice dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Stoga je ispravno pisati: natporučnik, natporučnika, natporučnici, natporučnikom, natporučnica, natporučnički…

Nadpis ili natpis?

Kako je pravilno pisati: nadpis ili natpis? U tvorbi ove imenice dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Tako je ispravno pisati: natpis, natpisa, natpisom, natpisi, natpisima…

Nadkoljenica ili natkoljenica?

Kako je pravilno pisati: nadkoljenica ili natkoljenica? U tvorbi ove imenice dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Dakle, ispravno je pisati: natkoljenica, natkoljenice, natkoljenici, natkoljenicama, natkoljenični…

Nadpolovičan ili natpolovičan?

Kako je pravilno pisati: nadpolovičan ili natpolovičan? U tvorbi ovog pridjeva dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Tako je ispravno pisati: natpolovičan, natpolovične, natpolovičnost…

Natprirodan ili nadprirodan?

Kako je pravilno pisati: natprirodan ili nadprirodan? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim . . . Pročitaj više

Nadkriven ili natkriven?

Kako je pravilno pisati: nadkriven ili natkriven? Pridjev nastaje u tvorbi (nad + kriven) i tada se događa glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog glasa k, te prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Tako dobivamo oblik natkriven. Ispravno je pisati: natkriven, natkrivena, natkrivene, . . . Pročitaj više

Nadkriti ili natkriti?

Kako je pravilno pisati: nadkriti ili natkriti? Ovaj glagol u značenju ‘prekriti svodom, lukom ili krovom’ nastaje u tvorbi od prefiksa nad- i glagola kriti. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog k, glas d prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Tako dobivamo oblik natkriti. Ispravno je natkrijem, natkriješ, . . . Pročitaj više