Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Š

Švicarska ili Švajcarska?

Kako je pravilno pisati: Švicarska ili Švajcarska? Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan od dvaju naziva koji se često mogu čuti za državu u središnjoj Europi – Švajcarska ili Švicarska. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: Švicarska, Švicarske, Švicarskoj. U srpskom jeziku naziv za srednjoeuropsku državu piše . . . Pročitaj više

Šeširdžija ili šeširđija?

Kako je pravilno pisati: šeširdžija ili šeširđija? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja nosi šešir, a često se koristi u pogrdnom značenju. Riječ dolazi od imenice šešir i sufiksa turskog podrijetla . . . Pročitaj više

Štetoćina ili štetočina?

Kako je pravilno pisati: štetoćina ili štetočina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojim se označava životinja koja može nanijeti štetu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati štetočina, štetočine, štetočini…

Štićenik ili štičenik?

Kako je pravilno pisati: štićenik ili štičenik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava branjenik ili netko pod nečijom zaštitom. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati štićenik, štićenika, . . . Pročitaj više

Šaptač ili šaptać?

Kako je pravilno pisati: šaptač ili šaptać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onoga koji tiho govori ili onoga koji glumcima u kazalištu šapće tekst. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati . . . Pročitaj više

Šetać ili šetač?

Kako je pravilno pisati: šetać ili šetač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onoga koji šeta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šetač, šetača, šetaču…

Šačica ili šaćica?

Kako je pravilno pisati: šačica ili šaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava malena količina nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šačica, šačice, šačici…

Ščepati ili šćepati?

Kako je pravilno pisati: ščepati ili šćepati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto brzo uhvatiti, dokopati se nečega. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ščepati, ščepam, ščepaš, ščepa…

Šezdeset ili šesdeset?

Kako je pravilno pisati: šezdeset ili šesdeset? Ovdje se radi o pravilnom pisanju glavnog broja 60. Broj nastaje kombinacijom brojeva šest i deset. Ovaj broj je naglašen kratkouzlaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu na posljednjem slogu. Pravilno se piše šezdeset. Pravilno je pisati i imenicu šezdesetogodišnjak, pridjeve šezdesetgodišnji, šezdesetgodišnja… Redni . . . Pročitaj više

Šećeraš ili šečeraš?

Kako je pravilno pisati: šećeraš ili šečeraš? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja boluje od šećerne bolesti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šećeraš, šećeraša, šećerašu…