Tag : Š

Kako je pravilno pisati: šeširdžija ili šeširđija? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja nosi šešir, a često se koristi u pogrdnom značenju. Riječ dolazi od imenice šešir i sufiksa turskog podrijetla -džija. Imenica se u hrvatskom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: štetoćina ili štetočina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojim se označava životinja koja može nanijeti štetu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati štetočina, štetočine, štetoč..

Read more

Kako je pravilno pisati: štićenik ili štičenik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava branjenik ili netko pod nečijom zaštitom. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati štićenik, štićenika, štićen..

Read more

Kako je pravilno pisati: šetać ili šetač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onoga koji šeta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šetač, šetača, šeta..

Read more

Kako je pravilno pisati: šaptač ili šaptać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onoga koji tiho govori ili onoga koji glumcima u kazalištu šapće tekst. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati šaptač, šaptača, šapta..

Read more

Kako je pravilno pisati: šačica ili šaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava malena količina nečega. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šačica, šačice, šač..

Read more

Kako je pravilno pisati: ščepati ili šćepati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto brzo uhvatiti, dokopati se nečega. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ščepati, ščepam, ščepaš, šč..

Read more

Kako je pravilno pisati: šezdeset ili šesdeset? Ovdje se radi o pravilnom pisanju glavnog broja 60. Broj nastaje kombinacijom brojeva šest i deset. Ovaj broj je naglašen kratkouzlaznim naglaskom i ima zanaglasnu dužinu na posljednjem slogu. Pravilno se piše šezdeset. Pravilno je pisati i imenicu šezdesetogodišnjak, pridjeve šezdesetgodišnji, šezdesetgodišnja… Redni broj pravilno se piše šezdeseti. ..

Read more

Kako je pravilno pisati: šećeriti ili šečeriti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači zasladiti nešto šećerom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šećeriti, šećerim, šećeriš, šeć..

Read more

Kako je pravilno pisati: šećeraš ili šečeraš? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja boluje od šećerne bolesti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati šećeraš, šećeraša, šećera..

Read more