Kako se piše pravilno na hrvatski?

Štetoćina ili štetočina?

Kako je pravilno pisati: štetoćina ili štetočina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojim se označava životinja koja može nanijeti štetu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati štetočina, štetočine, štetočini…