Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: S

Sačiniti ili saćiniti?

Kako je pravilno pisati: saćiniti ili sačiniti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačiniti, sačinim, sačiniš. sačini…

Sačinjavati ili saćinjavati?

Kako je pravilno pisati: saćinjavati ili sačinjavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačinjavati, sačinjavam, sačinjavaš…

Svjetiljci ili svjetiljki?

Kako je pravilno pisati: svjetiljki ili svjetiljci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice svjetiljka. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h prelaze u glasove c, z i s. Pravilno je da se glasovna . . . Pročitaj više

Suigračica ili suigraćica?

Kako je pravilno pisati: suigračica ili suigraćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja igra u istoj momčadi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sugiračica, suigračice, . . . Pročitaj više

Suigrački il suigraćki?

Kako je pravilno pisati: suigrački ili suigraćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na suigrače. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati suigrački, suigračkog, suigračke…

Skučen ili skućen?

Kako je pravilno pisati: skućen ili skučen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je zbijeno, stisnuto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučeno, skučen, skučena, skučene, skučeni…

Skučenost ili skućenost?

Kako je pravilno pisati: skućenost ili skučenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je skučeno. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučenost, skučenosti, skučenošću…

Skučeno ili skućeno?

Kako je pravilno pisati: skućeno ili skučeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je zbijeno, stisnuto. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skučeno, skučena, skučene, skučeni…

Skeptičan ili skeptićan?

Kako je pravilno pisati: skeptićan ili skeptičan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onoga koji je obuzet skepsom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptičan, skeptična, skeptični…

Skeptično ili skeptićno?

Kako je pravilno pisati: skeptićno ili skeptično? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptično, skeptične, skeptični…