Tag : S

Kako je pravilno pisati: skeptićno ili skeptično? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptično, skeptične, skepti..

Read more

Kako je pravilno pisati: skeptičnost ili skeptićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je skeptičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptičnost, skeptičnosti, skeptičnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: skeptićki ili skeptički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na skeptike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptički, skeptičkog, skeptič..

Read more

Kako je pravilno pisati: simboličnost ili simbolićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je simbolično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simboličnost, simboličnosti, simboličnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: simbolično ili simbolićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto prenesenog značenja. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simbolično, simbolične, simboli..

Read more

Kako je pravilno pisati: simbolićki ili simbolički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je poput simbola. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simbolički, simboličkog, simboličkom, simboli..

Read more

Kako je pravilno pisati: sućelje ili sučelje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava veza između dijelova računala. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sučelje, sučelja, suče..

Read more

Kako je pravilno pisati: sućeliti ili sučeliti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači suočiti dvije osobe. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sučeliti, sučelim, sučeliš, suč..

Read more

Kako je pravilno pisati: smraćivati ili smračivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači postati mračno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati smračivati, smračujem, smračuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: svadžati ili svađati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači biti u neprijateljskom odnosu s nekim. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati svađati, svađam, svađaš, sva..

Read more