Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: S

S nikim ili ni s kim?

Kako je pravilno pisati: s nikim ili ni s kim? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu . . . Pročitaj više

Smjesta ili s mjesta?

Kako je pravilno pisati: s mjesta ili smjesta? Obje varijante su točne, no ne znače isto. Naime, smjesta je prilog, a s mjesta je prijedložni izraz (prijedlog + imenica). Tako bi točna uporaba bila: Digni se s mjesta, tu ja sjedim. Smjesta da si otišao kući.

Svjestan, svjesan ili svijestan?

Kako je pravilno pisati: svjestan, svjesan ili svijestan? U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, . . . Pročitaj više

Svjedočiti ili svijedočiti?

Kako je pravilno pisati: svijedočiti ili svjedočiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Nesvršeni glagol naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: svjedočiti. Pravilno se piše i: svjedočim, svjedočiš, svjedočimo, svjedočite, svjedočili, svjedočanstvo…