Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: V

Vjerodostojan ili vijerodostojan?

Kako je pravilno pisati: vjerodostojan ili vijerodostojan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Pridjev dolazi od imenice vjera i pridjeva dostojan. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše vjerodostojan. Pravilno je i vjerodostojni, vjerodostojne, vjerodostojnima, vjerodostojnih, vjerodostojnost…

Vjerovati ili vijerovati?

Kako je pravilno pisati: vjerovati ili vijerovati? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Vjerski ili vijerski?

Kako je pravilno pisati: vjerski ili vijerski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Pridjev i prilog dolazi od imenice vjera i naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše: vjerski, vjerska, vjerskom, vjerskih, vjerskog…

Vješalica ili viješalica?

Kako je pravilno pisati: vješalica ili viješalica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica ženskog roda dolazi od glagola vješati i naglašena je kratkosilaznim naglaskom. Pravilno se piše vješalici, vješalicama, vješalica, vješalice…

Vještica ili viještica?

Kako je pravilno pisati: vještica ili viještica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica ženskog roda koja ima mitološko značenje žene koja drugima nanosi zlo naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše vještica, vještice, vještice, vješticama, vještičji, vještičja…

Vjetar ili vijetar?

Kako je pravilno pisati: vjetar ili vijetar? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Vjetrobran ili vijetrobran?

Kako je pravilno pisati: vjetrobran ili vijetrobran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ova imenica nastaje od imenice vjetar i glagola braniti. Naglašena je na prvom slogu kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše: vjetrobran, vjetrobrana, vjetrobranu, vjetrobranski, vjetrobranima…

Vježbenica ili viježbenica?

Kako je pravilno pisati: vježbenica ili viježbenica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica ženskog roda naglašena je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu i pravilno se piše vježbenica. Pravilno je pisati vježbenice, vježbenicom, vježbenicama, vježbenici…

Večer ili većer?

Kako je pravilno pisati: večer ili većer? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Violončelo ili violonćelo?

Kako je pravilno pisati: violončelo ili violonćelo? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica srednjeg roda dolazi od talijanske riječi violoncello. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše violončelo, violončela, violončelu, violončelist, violončelistica…