Aero nautika ili aeronautika?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: aeronautika, aero-nautika ili aero nautika? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik aero jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno se piše aeronautika, aeronautike, aeronautici, aeronautikom…

OSTAVITE KOMENTAR