Ovde ili ovdje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ovde ili ovdje?

U ovom slučaju odnosno dvojbi, pisati ovdje ili ovde, koja se često javlja kod govornika hrvatskog jezika, odgovor je nedvosmislen. U našim narječjima i govorima oblik ovde može se često čuti, kao i primjerice oblik ‘ovdi’, ‘odi’ i slični, koje možemo čuti u Dalmaciji.

No, u hrvatskom standardnom jeziku točno se piše samo oblik ovdje, te ako nam je važno imati tekst ili govor u skladu s normom standardnog jezika, uvijek valja pisati – ovdje.

Slično je i kod primjerima onde ili ondje, gdje je točno pisati ondje.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Dođi ovdje i nemoj da ti govorim sto puta.
Rekao je da će papire ostaviti ovdje.
Ovdje je ostavio svoj automobil, ali ga sada više nema.
Nije bilo ovdje ništa, sve je bilo tamo iza ormara.
Ovdje mu je ostalo srce, a sve bogatstvo je bilo u Americi.
Ipak mu je uvijek ovdje, u domovini, bilo najljepše.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: ovdje.

LEAVE A COMMENT