Aeronautički ili aeronautićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: aeronautićki ili aeronautički? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik aero jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno se piše aeronautički, aeronautičkog, aeronautičkom, aeronautičkih…

OSTAVITE KOMENTAR