Aeronavigacija ili aero navigacija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: aeronavigacija ili aero navigacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik aero jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno se piše aeronavigacija, aeronavigacije, aeronavigaciji, aeronavigacijom…

LEAVE A COMMENT