Kako se piše pravilno na hrvatski?

Akvarij ili akvarijum?

Riječ akvarij dolazi od latinske riječi aquarium, te označava bazen prozirnih stijenki namijenjen držanju riba i drugih morskih životinja. Kao i kod ostalih imenica koje su došle iz latinskog jezika i završavaju na -um, nastavak se odbacuje te je pravilno pisati akvarij. Tako je pravilno pisati i kalij, a ne kalijum, kurikul, a ne kurikulum, kriterij, a ne kriterijum i dr. Imenica akvarij u nominativu množine glasi akvariji, a pridjev izveden iz imenice jest akvarijski.

Pravilno je pisati akvarij