Anemićnost ili anemičnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: anemičnost ili anemićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nekoga tko je anemičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati anemičnost, anemičnosti, anemičnostima…

LEAVE A COMMENT