Apatićnost ili apatičnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: apatićnost ili apatičnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nekoga tko je apatičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati apatičnost, apatičnosti, apatičnostima…

LEAVE A COMMENT