Apolitički ili apolitićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: apolitićki ili apolitički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojima se označava nešto bez politike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati apolitički, apolitičkog, apolitičkom…

LEAVE A COMMENT