Kako se piše pravilno na hrvatski?

Arhaićan ili arhaičan?

Kako je pravilno pisati: arhaićan ili arhaičan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto staro, staromodno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati arhaičan, arhaičnog, arhaičnom…