Kako se piše pravilno na hrvatski?

Astma ili asma?

Kako je pravilno pisati: astma ili asma?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice ženskog roda – astma ili asma. Oba se načina pisanja mogu pronaći kod govornika hrvatskog jezika. No samo je jedan od dvaju načina pisanja pravilan i točan u hrvatskom standardnom jeziku.

Riječ astma dolazi iz grčkog jezika te označava dahtanje, odnosno kratko disanje. U hrvatskom jeziku astma označava bolest koju prate napadi teškog i otežanog disanja uzrokovanog bronhospazmom. Osoba koja boluje od astme naziva se astmatičar ili astmatičarka, a pridjev glasi astmatičan. Sklanja se kao: astma, astme, astmi, astmu, astmo, astmi, astmom. Pravilno je pisati astma.

Primjeri:

  • Astma mu je stvarala velike poteškoće i smatrao ju je velikim problemom.
  • Sve do danas nisam imala pojma da ti imaš astmu.
  • Moja baka ima astmu i zato mora posebno paziti u vrijeme kad su raširene dišne bolesti i viroze.
  • Zbog astme nije mogla raditi na tjelesnom odgoju sve što smo mogli mi.
  • Imala je astmu, ali se svojski trudila da je minimalno ometa u životu i njezinim aktivnostima.
  • Uvijek je govorila da astma nije teška bolest.
  • Održali su predavanje o astmi i nekim drugim bolestima dišnih organa.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda astma. Riječ astma dolazi iz grčkog: ȃsthma, u značenju: dahtanje, kratko disanje. U hrvatskom jeziku označava bolest koja se očituje napadima otežanog disanja. Prema tome, onaj koji pati od astme jest astmatičar, a ženska osoba je astmatičarka. Izvedeni pridjev glasi astmatičan. Premda je ova suglasnička skupina mnogim govornicima hrvatskog jezika teška za izgovoriti, u pisanju ne dolazi do gubljenja suglasnika. Pravilno je pisati: astmatičar, astmatičarka, astmatičan, astma.