Kako se piše pravilno na hrvatski?

Astmatičar ili asmatičar?

Kako je pravilno pisati: asmatičar ili astmatičar?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica muškog roda koja označava osobu koja pati od bolesti dišnog sustava – astme. Postavlja se pitanje piše li se pravilno astmatičar ili asmatičar, astmatičarka ili asmatičarka?

Riječ astma dolazi iz grčkog: ȃsthma, u značenju: dahtanje, kratko disanje. U hrvatskom jeziku označava bolest koja se očituje napadima otežanog disanja. Prema tome, onaj koji pati od astme jest astmatičar, a ženska osoba je astmatičarka. Izvedeni pridjev glasi astmatičan. Premda je ova suglasnička skupina mnogim govornicima hrvatskog jezika teška za izgovoriti, u pisanju ne dolazi do gubljenja suglasnika. Pravilno je pisati: astmatičar, astmatičarka, astmatičan. Pravilno je pisati astmatičar.

Primjeri:

  • Budući da je bio astmatičar, uvijek je kod sebe imao nekoliko stvari koje bi mu pomogle u slučaju napada astme.
  • Moja majka je astmatičarka i stoga se veoma boji ovog koronavirusa i ne izlazi mnogo vani.
  • Susrela sam dečka koji je astmatičar i od njega sam naučila mnogo o tom naizgled bezopasnom problemu.
  • Kod mene je većina članova obitelji astmatična, čak je i moj pradjed astmatičar.
  • Nekoliko astmatičara podijelilo je svoje priče o tome kako su se nosili s pandemijom koronavirusa.
  • Ivan je astmatičar i nigdje ne ide bez svoje pumpice.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda astmatičar, astmatičara, astmatičaru, astmatičarom, astmatičari, astmatičarima… Imenica ženskog roda pravilno se piše astmatičarka, astmatičarke, astmatičarkom, astmatičarkama… Pridjev se pravilno piše astmatičan, imenica ženskog roda astma.