Kako se piše pravilno na hrvatski?

Atletiki ili atletici?

Kako je pravilno pisati: atletici ili atletiki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice atletika. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i pravilno se piše: atletici. Primjer pravilne uporabe jest: U školi sam bila najbolja u atletici.