Audio metar, audio-metar, audiometar?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: audio metar, audio-metar, audiometar? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se složenice tvorene s audio (u značenju sluh, slušnost, zvučnost) pišu sastavljeno. Tako je pravilno: audiometar, audiometra, audiometru, audiometrom…

LEAVE A COMMENT