Kako se piše pravilno na hrvatski?

Autokritika, auto kritika, auto-kritika?

Kako je pravilno pisati: autokritika, auto kritika, auto-kritika? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autokritika, autokritike, autokritici…