Autosugestija, auto-sugestija, auto sugestija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: autosugestija, auto-sugestija, auto sugestija? Prefiksoid auto dolazi od grčkog autós što znači sam, jedini. Tako u hrvatskom jeziku prefiksoid auto označava samostalnost drugog dijela složenice ili da se nešto odnosi na samog sebe. Uvijek se piše sastavljeno, autosugestija, autosugestije, autosugestiji…

LEAVE A COMMENT