Avioindustrija ili avio industrija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: avioindustrija ili avio industrija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati avioindustrija, avioindustrije, avioindustriji…

OSTAVITE KOMENTAR