Aviokonstruktor ili avio konstruktor?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: avio konstruktor ili aviokonstruktor? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Imenica muškog roda označava stručnjaka za projektiranje aviona. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati aviokonstruktor, aviokonstruktora, aviokonstruktoru…

OSTAVITE KOMENTAR