Aviolinija ili avio linija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: aviolinija ili avio linija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati aviolinija, aviolinije, avioliniji, aviolinijom…

OSTAVITE KOMENTAR