Aviomehaničar ili avio mehaničar?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: avio mehaničar ili aviomehaničar? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati aviomehaničar, aviomehaničara, aviomehaničaru…

LEAVE A COMMENT