Kako se piše pravilno na hrvatski?

Aviomodel ili avio model?

Kako je pravilno pisati: avio model ili aviomodel? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Imenica muškog roda označava model aviona. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati aviomodel, aviomodela, aviomodelu…