Avioprijevoznik ili avio prijevoznik?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: avioprijevoznik ili avio prijevoznik? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati avioprijevoznik, avioprijevoznika, avioprijevozniku…

OSTAVITE KOMENTAR