Aviotransport ili avio transport?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: avio transport ili aviotransport? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik avio jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno je pisati aviotransport, aviotransporta, aviotransportu…

OSTAVITE KOMENTAR