Bačvica ili baćvica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bačvica ili baćvica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice bačva. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bačvica, bačvice, bačvici…

LEAVE A COMMENT