Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bajki ili bajci?

Kako je pravilno pisati: bajki ili bajci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi). Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Dakle, ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod dativa i lokativa imenice bajka. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i piše se: bajci. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: To su svi likovi u bajci. Živjela je u bajci. Navest ćemo još neke primjere dativa i lokativa imenice ženskog roda bajka.

Primjeri:

  • Prema bajci Hansa Christiana Andersena snimljen je dugometražni film.
  • U bajci Ivane Brlić Mažuranić pojavljuju se mnogi čudesni i zanimljivi linkovi.
  • Pričali smo o bajci koju smo zajednički pročitali na satu.
  • Živjela je u bajci i nije htjela skinuti ružičaste naočale i vidjeti stvarnost.
  • Znaš li koji su likovi u bajci Ivane Brlić Mažuranić?
  • Nije znala radnju i likove u bajci koju su zapisala braća Grimm.
  • Je li ovaj crtani film snimljen prema nekoj bajci?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice bajka – bajci. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa jednine provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija se provodi tako da glas k ispred glasa i prelazi u glas c. Tako se provodi i u primjerima poput majka – majci.