Kako se piše pravilno na hrvatski?

Besadržajan ili bezsadržajan

Pridjev besadržajan označava ono koje nema sadržaja, koje je bezvrijedno ili prazno. Nastao je od bez + sadržajan, a prolazi kroz dvije glasovne promjene. Zvučni glas z nalazi se ispred bezvučnog glasa s, te prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Tada dobivamo oblik bessadržajan kojem se događa promjena ispadanje ili gubljenje suglasnika, te se naposljetku dobiva oblik: besadržajan. Prilog glasi besadržajno, a imenica besadržajnost.

Pravilno je pisati besadržajan