Besposličar ili besposlićar?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisat: besposličar ili besposlićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja izbjegava posao. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besposličar, besposličara, besposličaru…

LEAVE A COMMENT