Bespuče ili bespuće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bespuče ili bespuće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava nepoznato područje kojem se ne zna put. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bespuće, bespuća, bespućem…

LEAVE A COMMENT