Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bezgrješan ili bezgriješan?

Kako je pravilno pisati: bezgrješan ili bezgriješan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko bez grijeha. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezgrješan, bezgrješnog, bezgrješnom.