Bezlićan ili bezličan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezlićan ili bezličan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko nema ličnost, tko je jednolik. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezličan, bezlična, bezličnim…

LEAVE A COMMENT