Beznačajnica ili beznaćajnica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: beznačajnica ili beznaćajnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja nema značaja. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati beznačajnica, beznačajnice, beznačajnicu…

LEAVE A COMMENT