Kako se piše pravilno na hrvatski?

Beznačajnik ili beznaćajnik?

Kako je pravilno pisati: beznačajnik ili beznaćajnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava netko tko nema značaja. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati beznačajnik, beznačajnika, beznačajniku…