Beznadže ili beznađe?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: beznadže ili beznađe? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava trajno stanje bez nade. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati beznađe, beznađa, beznađu…

LEAVE A COMMENT