Bezobličan ili bezoblićan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezobličan ili bezoblićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto bez oblika. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezobličan, bezoblična, bezobličnu…

LEAVE A COMMENT