Bezočan ili bezoćan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bezočan ili bezoćan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko nema stida. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezočan, bezočna, bezočnu…

LEAVE A COMMENT