Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bezvjerje ili bezvijerje?

Kako je pravilno pisati: bezvjerje ili bezvijerje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava djelovanje nekoga tko je bezvjeran. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bezvjerje, bezvjerja, bezvjerju…