Bijelovarka ili Bjelovarka?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Bijelovarka ili Bjelovarka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanovnica Bjelovara. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat Bjelovarka, Bjelovarke, Bjelovarkom…

LEAVE A COMMENT