Bijelutak ili bjelutak?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bijelutak ili bjelutak? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava bijel i obao komad kremena. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelutka, bjelutka, bjelutku, bjelutkom…

LEAVE A COMMENT