Bjelobrad ili bijelobrad?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjelobrad ili bijelobrad? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je bijele brade. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelobrad, bjelobrada, bjelobradu…

LEAVE A COMMENT