Bjelogorični ili bijelogorični?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bjelogorični ili bijelogorični? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava šumu bjelogorice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjelogorični, bjelogoričnog, bjelogoričnom…

LEAVE A COMMENT