Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bjeloočnica ili bijeloočnica?

Kako je pravilno pisati: bjeloočnica ili bijeloočnica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se se označava vanjska svijetla opna oka ispod kapka. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bjeloočnica, bjeloočnice, bjeloočnici…