Bjelorusija ili Bijelorusija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Bjelorusija ili Bijelorusija? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava država u zapadnom djelu Europe. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Bjelorusija, Bjelorusije, Bjelorusiji, Bjelorusijom…

LEAVE A COMMENT